Финансиране на инвестиционен проект

Консултирахме наш клиент във връзка с осигуряване на финансиране на проект за изграждане на търговски център в гр. Хасково. Предоставихме пълен правен анализ на условията по договор за кредит, предложен от чуждестранна финансираща банка, както и относно поисканите обезпечения. Проектната стойност на инвестицията възлизаше на около 10 милиона евро.

Практика: Банки и финанси