Консултирахме наш клиент относно изграждане на курортен комплекс на Българското Черноморие

Консултирахме наш клиент във връзка с изграждане на курортен комплекс в северната част на Българското Черноморие. Проектът следва да се развие върху недвижими имоти с площ от около 165 000 кв.м., а проектната стойност на инвестицията е около 45 милиона евро. Стартирана е процедура по приемане на нов устройствен план за територията, на която ще бъде реализиран инвестиционният проект.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство

Връзка с други практики: Банки и финанси; Корпоративно и търговско право