Извършихме правно обслужване на български инвеститор във връзка с проект за придобиване, комасация и промяна на предназначението на недвижими имоти

Екип на Адвокатското дружество оказва активна правна помощ на български инвеститор във връзка с проект за придобиване, комасация и промяна на предназначението на недвижими имоти с площ от повече от 150 000 кв. м. в близост до летище София. Извършихме пълен правен анализ на статута на земята и необходимите във връзка с недвижимите имоти процедури. Продължаваме да консултираме клиента по всички аспекти на проекта.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство