Анализирахме възможностите за структуриране на финансиране

Участвахме в структуриране на финансиране от страна на дружество-майка с чуждестранно участие в полза на българско инвестиционно дружество, представляващо публично-частно партньорство. Предоставихме консултации и относно възможностите за бъдещо капитализиране на отпуснатите финансирания в капитала на инвестиционното дружество.

Практика: Банки и финанси