Договор за заем с Европейската банка

Подпомагаме наш клиент при сключване, изпълнение и изменение на условия по договор за заем, сключен с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР). С наше участие успешно бе проведена процедура по предоговаряне на условията и размера на отпуснатото финансиране, което е в размер на 75 000 000 евро. Активно участваме и в процедурата по предоставяне на съответните обезпечения в полза на ЕБВР, като през 2013 г. бе извършена поредната процедура по предоставяне на обезпечения. По възлагане представляваме клиента в отношенията с ЕБВР.

Практика: Банки и финанси

Връзка с други практики: Енергетика и околна средаКорпоративно право. Ликвидация и несъстоятелност. Търговски сделки