Николай Радев - Старши асоцииран адвокат

Контакти

email (+359 2) 980 34 75
Принтирай

Николай Радев развива практиките Корпоративно право. Сливания и придобивания; Ликвидация и несъстоятелност; Данъчно право, Застрахователно право, морско право и транспорт. Консултира и в областта Съдебни спорове.

Той е старши асоцииран адвокат в Кинкин & Партньори от 2016 година. Започва адвокатската си кариера с екипа на Кинкин & Партньори през 2007 като стажант и заема позициите младши адвокат и асоцииран адвокат.

Адв. Радев е арбитър в Арбитражен съд при Българска стопанска камара.

Николай е член на Софийска адвокатска колегия.

Владее английски език.

Образование и квалификация:

2009 Юридическа правоспособност

2009 Окръжен съд – гр. Габрово – Съдебен кандидат

2003 – 2008 Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право; Специализация: Правораздаване и публична администрация

Статии и публикации

Новата уредба на мерките след края на извънредното положение в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 Март 2020г. и за преодоляване на последиците.

Допълнение на Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение - форс-мажор.

Допълнение на Работа със съдебните институции и частните съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение

Задължения по търговски договори и /не/реализацията им при извънредното положение – форс - мажор.

Работа със съдебни институции и частни съдебни изпълнители по време на обявеното в България извънредно положение.

Законът за обществените поръчки и договорите за предоставяне на средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове в условията на извънредно положение.

Арест в български води и предявени претенции от ипотекарен кредитор

Защитава ли законът ограбените търговци?

Траснгранични предизвикателства при съдебни спорове в рамките на Европейски съюз

САПАРД или европейският поток от пари

Представителни случаи

Морско право и транспорт

Интелектуална и индустриална собственост. Технологии, медия и телекомуникации (интернет)

Обществени поръчки

Конкурентно право

Данъчно право

Съдебни спорове

Застрахователно право