Светлана Мандева - Офис мениджър

Контакти

email (+359 2) 980 34 75
Принтирай

Светлана Мандева се присъединява към екипа през 2019 г. като адвокатски сътрудник. Подпомага дейността на екипите в практиките Конкурентно право; Корпоративно право; Ликвидация и несъстоятелност; Търговски сделки; Застрахователно право, морско право и транспорт; Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство; Енергетика; Околна среда; Банки и финанси. Капиталови пазари; Право на интелектуална собственост; Трудово и осигурително право.

Образование и квалификация:

От 2017 – Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет

Езици:

английски