Любомир Вълков - Стажант-адвокат

Контакти

email 02 980 34 75
Принтирай

Любомир Вълков се присъединява към екипа на Кинкин & Партньори през 2021 г. като стажант. Към настоящия момент заема позицията стажант-адвокат.
Той работи в областите Разрешаване на спорове спорове; Конкурентно право; Право на интелектуална собственост; Обществени поръчки. Търгове и конкурси.
Подпомага и областите Данъчно право; Трудово и осигурително право; Ликвидация и несъстоятелност.

Образование и квалификация:

2021 - Софийски районен съд, Стажант – юрист

2016 – 2021 - Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет – Магистър по право

Езици:

Английски