Структуриране на проект за изграждане и експлоатация на ваканционно селище

Екипът ни съветва наш клиент във връзка с реализирането на проект за финансиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на ваканционно селище на стойност над 20 милиона евро. Партньорството ни с клиента е дългогодишно и стартира още при структурирането на проекта. Ангажираните с проекта адвокати извършиха правен анализ на инвестиционните намерения на клиента. Целта на проучването бе изборът на оптималната корпоративна структура за реализация на осигуреното финансиране. Клиентът бе консултиран и при определянето на вида и броя дружества, между които да се разпределят дейностите по реализация на инвестицията. Част от предоставяните от нас услуги включваха консултации при преструктурирането на извършеното финансиране. Основна част от дейността на нашия екип бе участието в преговорите между страните в проекта и подготовката на необходимите договори.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Банки и финанси; Данъчно право