Практика

open all | close all

Лицензии

Консултираме клиентите си относно процедурите, свързани с получаване на лицензии за дейности по производство и търговия с електроенергия и топлоенергия и по снабдяване с природен газ на крайни потребители.

Подпомагаме клиентите относно изискванията, поставени пред предприятията, които кандидатстват за издаване на съответната лицензия и относно необходимите документи, като ги представляваме и в самото производство пред енергийния регулатор.

Предоставяме консултации относно задълженията по вече издадената лицензия, контрола на регулатора и промените по издадените лицензии.

Екип

Адриана Начева Съдружник email (+359 2) 981 91 96
Сияна Велева Правен консултант email (+359 2) 981 91 96
Дилян Колев Правен консултант email (+359 2) 980 34 75
Ивета Иванова Младши адвокат email 02 980 34 75
Светлана Мандева Офис мениджър email (+359 2) 980 34 75