Участие в семинар

В периода 05-06.03.2013 г. адвокат от екипа ни участва в семинар на тема “Основни грешки и нарушения при обществените поръчки - казуси. Практиката на Сметната палата, АОП, КЗК и ВАС по актуални въпроси, свързани с промените в ЗОП”.