Екипът ни изследва юридическата стойност на клаузи за ограничаване на правата на работниците и служителите за започване на работа при друг работодател, извършващ конкурентна дейност

Съветвахме клиента относно юридическата стойност на клаузи за ограничаване на правата на работниците и служителите за започване на работа при друг работодател, извършващ конкурентна дейност, в случай че същите са предвидени в трудовите договори на служителите. Клиентът ни желаеше да сключи трудов договор със служител на свои основен конкурент на пазара, в чиито договор и споразумение за прекратяване по взаимно съгласие бяха предвидени подобни ограничения.

Практика: Трудово и осигурително право