Преструктуриране и увеличение на финансиране

Консултирахме процедура по преструктуриране и увеличение с 360 000 евро (от 740 000 евро на 1 100 000 евро) на размера на инвестиционно финансиране, отпуснато от една от най-големите български банки. С оглед на промяната в размера на отпуснатото финансиране подготвихме и обезпечения, които дружеството-инвеститор предостави в полза на финансиращата институция – залог на търговско предприятие, ипотеки и др.

Практика: Банки и финанси