• isset_for_year: true
 • iterations: NULL
 • current_year: '2022'
 • current_year_query_post_count: 12
 • manual_break: NULL
 • Новини, 2022

     

  Излезе изданието „Търговски спорове 2023“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

  Излезе изданието „Търговски спорове 2023” на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Силвия Спасова, Старши адвокат и Домна Манчева, Асоцииран адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - Владимир Кинкин.

  Четете още

  Членство в Българския форум на бизнес лидерите

  Кинкин & Партньори беше приет като член на Българския форум на бизнес лидерите – най-голямата и утвърдена асоциация, посветена на ценностите на бизнес етиката, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие у нас.

  Четете още

  Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through с автори от Кинкин & Партньори

  Излезе изданието „Регулации в сектор електричество 2023 г.“ на Lexology Getting The Deal Through, на което Кинкин & Партньори са автори. От екипа ни с експертиза за България участват Дилян Колев, Асоцииран адвокат и Любомир Вълков, Стажант-адвокат, под насоките на водещия областта съдружник - адв. Адриана Начева.

  Четете още

  Професионално израстване на член от екипа на Кинкин & Партньори

  Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Домна Манчева в екипа на Кинкин & Партньори.

  Домна е част от екипа ни от 2021 година, когато се присъедини като младши адвокат. От октомври 2022 г. тя заема позицията асоцииран адвокат. Четете още

  Данъчният екип на Кинкин & Партньори е класиран на водещи позиции в World Tax 2023

  Новото издание на World Tax 2023 и World Transfer Pricing 2023 на International Tax Review вече е достъпно. Данъчният екип на Кинкин & Партньори се е справил успешно през изминалата година и е класиран на ниво 1 в областта на данъчните спорове и на ниво 2 в областта на корпоративната данъчна политика.

  Четете още

  Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път е сред препоръчаните от IFLR 1000

  Екипът на Кинкин & Партньори отново бе удостоен с челни позиции от престижния справочник IFLR 1000.

  Справочникът публикува класиране на адвокатски дружества и адвокати, изготвено на база проучвания на финансови и корпоративни сделки.

  Понастоящем ръководството публикува повече от 750 класации на адвокатски дружества и повече от 20 000 на адвокати в повече от 235 юрисдикции. Четете още

  Трябва ли електроразределителните предприятия да съгласуват с оператора на електропреносната мрежа присъединяването на електрически централи от ВЕИ и дължи ли се допълнителна цена за извършването на тази услуга? (казус в развитие)

  Темата с производството на „зелена енергия“ става все по-актуална в последните месеци – както заради заложените цели за държавите-членки на ЕС по т.нар. „зелена сделка“, така и заради нарастващата енергийна криза вследствие на продължаващата война в Украйна.

  Четете още

  Съдът потвърждава липсата на необходимост от учредено право на строеж в речното корито при изграждане и експлоатация на ВЕЦ

  След като през март 2022 г. Ви информирахме за постановеното от Върховния административен съд (ВАС) Решение № 2460 от 16.03.2022 г., с което съдът обяви за законосъобразно и действително оспорвано от Прокуратурата разрешение за строеж на ВЕЦ, издадено без учредено право на строеж в речното корито, през май 2022 г., друг състав на ВАС постанови второ касационно решение в същата насока – Решение № 4238 от 04.05.2022 г.

  Четете още

  ВАС с второ решение по казуса с атакуваните от Прокуратурата разрешения за строеж в полза на ВЕЦ

  Върховният административен съд постанови второ решение (Решение № 4238 от 04.05.2022 г. на ВАС по адм. дело № 209 / 2022 г.), с което затвърди практиката си в полза на притежателите на ВЕЦ по повод на стартиралите по искане на прокуратурите дела за отмяна на издадените им разрешения за строеж.

  Четете още

  Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път удостоен с челни позиции в Legal 500

  Екипът на Кинкин & Партньори за пореден път бе удостоен с челни позиции от престижния справочник Legal 500.

  Проучването на справочника Legal 500 за Европа, Близкия изток и Африка (EMEA) обхваща над 80 държави и над 2700 класирани адвокатски дружества. Решенията за класиране се вземат само въз основа на заслугите. Четете още

  Окончателно решение по спора за законосъобразност на Разрешенията за строеж за изграждане на ВЕЦ

  В последните години се наблюдава системна практика на началниците на РДНСК да сезират Прокуратурата със сигнали за „незаконно строителство“ по отношение на водноелектрически централи, които не притежават учредено от Министерски съвет право на строеж за строителство в речното корито. На база на тези сигнали и проверките от тях, Прокуратурата, от своя страна, протестира разрешителни за строеж на водноелектрически централи като недействителни и иска отмяната им от съдилищата (както за ВЕЦ в процес на изграждане, така и на въведени в експлоатация).

  Четете още

  Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?

  Адвокат Силвия Спасова изготви становище в качеството си на докладчик, определен от Висшия адвокатски съвет, по тълкувателно дело №7/2021 г. на ОСГТК на ВКС по следния въпрос: „Задължителни или факултативни необходими другари са страните по договор, в производството по предявен от трето лице иск за нищожност на договора?“. Констатирана е противоречива практика по поставения въпрос.

  Четете още