Клиентска сметка

Всички пари, получени за ваша сметка извън нашите хонорари, ще бъдат държани в наша клиентска сметка. Тези суми ще бъдат разходвани само съгласно вашите инструкции и за плащане на дължими такси и разноски. При поискване ще ви предоставяме отчет за наличностите и движението на паричните средства. Неизползваните средства ще ви бъдат възстановени след приключване на възложения случай и заплащане на разноските и хонорарите по него.