Възлагане на поръчка

Всички поръчки, които се възлагат на адвокат от дружеството, се смятат за възложени на дружеството. Работата ще се извърши от Адвокатското дружество и плащането на разноски и адвокатски възнаграждения се прави по сметка на дружеството.

Поръчка се възлага когато се обърнете към нас за съвет, мнение или конкретно действие, дори и да няма писмено възлагане.

Адвокатското дружество си запазва правото да не приеме конкретна поръчка, въпреки получаването на писмено възлагане. В такъв случай клиентът ще бъде уведомен своевременно.