Цялостно корпоративно обслужване дейността на клиента

Предоставяме комплексно правно обслужване на наш клиент - дъщерно дружество на една от водещите европейски строителни фирми, специализирана в прилагането на специфични технологии в областта на строителството, реконструкцията, укрепването и санирането на различни видове сгради и съоръжения (като инжекции за класическо високо и ниско налягане за консолидация и хидроизолация и JET - фугиране за консолидиране на скали с високо налягане и ронлива почва), включително изготвяне на корпоративни документи, договори за строителство, договори за наем.

Практика: Дружествено право

Връзка с други практики: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство