Преструктуриране на финансови задължения и увеличаване на капитал на ООД чрез оценка на непарична вноска

Предоставяме комплексни юридически консултации на наш дългогодишен клиент в отношенията му с чуждестранни контрагенти и при договарянето на финансиране на основните му дейности в България. На адвокати от дружеството ни бе възложено преструктурирането на финансовите задължения на компанията и увеличаване на нейния капитал. Извършихме преглед на финансовото състояние на компанията на клиента и дадохме становище кои задължения да бъдат капитализирани. Адвокатите, ангажирани по случая, осъществиха изцяло процедурата по извършване на оценка на непаричната вноска, контакта с назначените от Търговския регистър експерти и изготвянето на всички корпоративни документи за регистрирането на апорта и увеличаването на капитала на компанията в Търговския регистър.

С оглед комплексното обслужване на клиента предоставихме и правно становище относно сключването на договор за франчайз с известна английска марка за висша мода облекла. С наше съдействие клиентът получи изключителните права за продажба на стоките на марката на територията на България.

Практика: Дружествено право