Създаване и управление на бизнес в България

Консултираме наш клиент - чуждестранно юридическо лице, в процеса по създаване и управление на черешова градина в България. Предоставихме правни услуги във връзка с учредяването на българско дружество на клиента и извършването на промени в структурата на компанията. Предоставихме на клиента правни становища за целите на одобряване на информационен меморандум за набиране на средства от инвеститорите за проекта в България. Консултациите включваха преглед на статута на българските контрагенти и на собствеността върху земите в България, както и становище относно валидността по българското право на споразумение относно земеделската земя и споразумение за управление на бъдещото стопанство.

Практика: Корпоративно и търговско право

Връзка с други практики: Банки и финансиНедвижими имоти, устройствено регулиране и строителство