Адвокат от екипа на Кинкин и партньори взе участие в Първата лятна постдокторантска школа по европейско и сравнително процесуално право на Международната асоциация по процесуално право и Института „Макс Планк”, Люксембург

Адв. Силвия Спасова кандидатства за участие в Първата лятна постдокторантска школа по европейско и сравнително процесуално право на Международната асоциация по процесуално право и Института „Макс Планк”, Люксембург и кандидатурата й бе избрана сред не-малък брой други кандидатури. Лятната школа се състоя от 20 до 23 юли 2014 г. в Института по международно, европейско и административно процесуално право „Макс Планк”, Люксембург. Тя се организира от Международната асоциация по процесуално право (IAPL) и Института „Макс Планк” (MPI) Люксембург. В тази връзка, Люксембург е едно от най-интересните места за съдебната практика в Европа и предлага много възможности за обмен между процесуалната теория и практика.
Участниците в школата представиха и обсъдиха своите изследвания и проучвания. Поканените професори по право и практикуващи юристи представиха доклади по актуални теми, свързани с предмета на школата. Адв. Силвия Спасова изнесе презентация на тема: „Сътрудничество между държавни съдилища и арбитраж“.
Първата лятна школа събра млади постдокторанти по европейско и сравнително процесуално право. Това им даде възможност открито да обменят опит и да споделят своите идеи както с млади, така и с опитни специалисти по процесуално право. Поради успеха на събитието, лятно училище ще се организира и през следващите години.