Eсенна национална конференция на българската адвокатура

Ежегодната есенна национална конференция на българската адвокатура беше проведена на 12.10.2019 г. под мотото „Съвременните предизвикателства при упражняване на адвокатска професия“. Конференцията се организира от Висшия адвокатски съвет, съвместно със Софийска адвокатска колегия. Традиционно в нея участват Висшият адвокатски съвет, Висшият дисциплинарен съд и Висшият контролен съвет, както и председателите и секретарите на адвокатските съвети от цялата страна. Конференцията се проведе в два панела: „Съвременни форми за извънпроцесуално разрешаване на спорове и ролята на адвоката“ и „Съвременни тенденции при упражняването на адвокатска професия“. Сред обсъжданите проблеми бяха и тези за медиацията и ролята на адвоката, нелоялната конкуренция и създадените електронни платформи за правни услуги, забраната за реклама дейността на адвоката.
Адв. Силвия Спасова, която е част от екипа ни от 2003 година участва в първия панел с тема „Арбитражът. Практически проблеми“, като разгледа проблемите свързани с изключването на потребителските спорове от кръга на арбитрируемите спорове и тези с връчване на арбитражното решение, като предпоставка за издаване на изпълнителен лист. Повече информация можете да прочетете тук.