Извършихме пълен правен анализ на собствеността върху недвижими имоти и тяхното устройствено регулиране във връзка с инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище

Консултираме наш дългогодишен клиент във връзка с инвестиционен проект за изграждане на ваканционно селище в южната част на Българското Черноморие. Съгласно изработените проекти застроената площ на комплекса е 21 000 кв. м. Изготвихме пълен правен анализ на собствеността върху недвижимите имоти, валидността и законосъобразността на извършените процедури по тяхното устройствено регулиране и издадените във връзка с това административни актове. Изследвахме валидността на разрешенията за строеж и на сключените от инвеститора договори.

Практика: Недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство