Участие в курсове към Academy of European Law (ERA)

Адвокати от екипа на дружеството участваха в курсовете по EU Environment Law и Cross Border Civil Litigation към Academy of European Law (ERA), Германия.