Членство в Българския форум на бизнес лидерите

Кинкин & Партньори беше приет като член на Българския форум на бизнес лидерите – най-голямата и утвърдена асоциация, посветена на ценностите на бизнес етиката, корпоративната социална отговорност и устойчивото развитие у нас.

БФБЛ е основан през 1998 година от 12 водещи мултинационални компании и неправителствани организации. Лидерският форум обединява организации със споделени ценности, които развиват бизнеса си по отговорен, прозрачен и етичен начин и представлява платформа за обмяна на добри практики и идеи за развитие на бизнес и социалната среда в България.

Тяхната визия е: България – добро място за инвестиции, работа и живот.