Цялостно данъчноправно облужване във връзка с финансиране на инвестиционен проект

Извършихме пълно правно обслужване на наш дългогодишен клиент във връзка с финансирането на мащабен инвестиционен проект на дружеството. Предоставихме широка гама от данъчни консултации по проекта в областта на подоходното облагане и косвените данъци.

Практика: Данъчно право