Учредяване на Фондация “120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”

Фондация “120 години Юридически факултет при СУ „Св. Климент Охридски” е учредена на 24 ноември 2011 година. Целта й е да насърчава научноизследователската дейност в областта на правото и международните отношения, както и да осъществява, поддържа и насърчава изявите на завършилите специалностите „Право” и „Международни отношения” в СУ.
В амбициозния план от дейности на Фондацията е включено: отпускане на помощи и стипендии; организиране, подпомагане и провеждане на специализации на преподаватели и студенти в страната и в чужбина.
Други важни задачи пред Фондацията са организиране, финансиране и популяризиране на разработки в областта на правото и международните отношения с приложен и научен характер; организиране на срещи на възпитаници и завършили Юридическия факултет.
Адвокат Владимир Кинкин, съдружник в „Кинкин и Партньори” Адвокатско дружество и възпитаник на Юридическия факултет на СУ, е един от учредителите на Фондацията и бе избран за член на Управителния съвет.