Участие в процедури по регистрация на марка пред Патентно ведомство, Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар, Аликанте и Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост, Женева

Екипът ни консултира клиент и осъществи представителство в процедури по регистрацията на негова марка като „защитена търговска марка“ пред Патентно ведомство, „марка на Общността“ пред Ведомството за хармонизация на вътрешния пазар (Аликанте, Испания) и „международна марка“ пред Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост със седалище в Женева.
Изготвен е подробен анализ относно предпоставките за допускането на съответните регистрации, извършено е проучване относно наличието на сходни марки, които биха довели до отказ на регистрацията, като е очертана защитата, която заявителят би получил при осъществяване на всяка от регистрациите.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки