Участвахме в процедура по преобразуване на отпуснато финансиране от страна на акционери в резерв или дружествен капитал

Предоставихме консултации относно преобразуване на отпуснато финансиране от страна на акционери в българско акционерно дружество в резерв и евентуалните ефекти на подобна операция върху дружеството. Бяха изследвани всички финансови последици, свързани с преобразуване на финансирането. След изследване на темата, финансирането бе преобразувано в дружествен капитал.

Практика: Банки и финанси