Участваме в процедури по изработване и одобряване на актуализирани Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за новия период на действие 2016 – 2021 г.

Консултираме наши клиенти относно участието им в процедури по изработване и одобряване на актуализирани Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения за новия период на действие 2016 – 2021 г. Участваме от тяхно име в процедурите по обществено обсъждане, организирани от компетентната администрация, като представяме необходимите становища.

Практика: Околна среда и природни ресурси