Регистриране на домейн и марка пред Патентно ведомство

Екипът ни консултира клиент относно запазването на права и регистрирането на домейн и марка. Извършен е анализ в цялост на процедурата за регистрация, предпоставките за осъществяването им, включително описание на дейностите съгласно класовете по класификацията от Ница.
Екипът ни участва в административна процедура за обжалване на отказ на Патентно ведомство да регистрира домейн и запазена марка на българска компания, занимаваща се с разпространение на кабелна телевизия и интернет видео. В резултат на предоставената защита, Патентно ведомство отменя отказа си и допуска регистрацията.

Практика: Интелектуална и индустриална собственост

Връзка с други практики: Административни процедури и обществени поръчки