Професионално израстване на член от екипа ни

Имаме удоволствието да съобщим за професионалното израстване на адв. Сияна Велева в екипа на Кинкин и партньори. Считано от 01.09.2015 г. адв. Велева заема позицията старши асоцииран адвокат.
Тя е в екипа ни от 2008 година и успешно развива практиките: енергетика и възобновяеми енергийни източници, околна среда и природни ресурси, недвижими имоти, устройствено регулиране и строителство.
Радваме се, че е част от екипа ни и й пожелаваме да е все така успешна и щастлива.