Промени в правилата за предоставяне на информация за действителните собственици

На 7 май 2019 г. бяха обнародвани промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които беше намален кръгът от дружества, които са длъжни да предоставят информация за действителните си собственици в Търговски регистър.

В резултат на изменението, отпадна задължението за деклариране на действителни собственици от учредените на територията на България юридически лица, със съдружници или еднолични собственици на капитала – юридически лица, в случай, че от партидите на участващи във веригата на собственост дружества, учредени на територията на Република България, могат да бъдат установени физическите лица – действителни собственици. Остава задължението за деклариране, ако физическите лица - крайни действителни собственици, не са вписани в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ по партидите на участващите във веригата юридически лица. Подлежат на деклариране и действителните собственици на дружества, ако участващите във веригата на собственост юридически лица са чуждестранни.

Срокът за подаване на заявление за деклариране на действителните собственици остава същият - до 31 май 2019 г. Всяко юридическо лице, което не декларира в срок изискваната информация, е заплашено от имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия и други, имуществената санкция е от 2000 до 20 000 лв. Законът предвижда също, че санкцията не е еднократна, а че юридическото лице ще продължава да бъде глобявано всеки месец, до заявяване на вписването.
За повече информация можете да се обърнете към екипа ни.