Представителство на чуждестранно дружество по застрахователна полица и CMR

На адвокатите ни беше възложено да представляват чуждестранно дружество – спедитор, наело български превозвач, който след натоварване на стоката не я е доставил и не е осъществявил контакт със спедитора. Бяха отправени претенции към застрахователя по предоставената от транспортната компания застрахователна полица, която на първо място се оказа, че не покрива въпросния риск – кражба, и на второ място – е подправена, не е издадена от застрахователя за посочения период, а за изтекъл такъв и не е валидна. С оглед на това бяха предприети действия по предявяване на претенция по CMR, което постави като изискване изтичането на едномесечен срок от датата, на която е следвало да се достави стоката. Доверителя ни бе обезщетен по общия ред на CMR конвенция.

Практика: Застрахователно право

Връзка с други практики: Административни процедури регулация