Представителство на клиент при обжалване на решение на ДКЕВР за определяне на преференциални цени за изкупуване на електроенергия

Екипът ни осъществи процесуално представителство на клиент, водещ производител на електроенергия от възобновяеми източници, при обжалването на решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за определяне на преференциални цени за изкупуване на електроенергия за периода 01.07.2012 – 30.06.2013 г. Върховният административен съд прекрати делото и потвърди прекратяването на втора инстанция. Адвокатите ни успешно проведоха производство за отмяна на прекратителното разпореждане и делото беше върнато за разглеждане по същество. Основанията за обжалване на решението на ДКЕВР бяха че не са отчетени техническите и икономическите специфики на изграждането и експлоатацията на руслови МВЕЦ при определянето на преференциалните цени.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Околна среда и природни ресурси, Енергетика и възобновяеми енергийни източници