Представителство на клиент в производство пред Комисията за защита на конкуренцията по повод предлагане на оферти под производствената цена в процедури за възлагане на обществени поръчки

Представляваме наш клиент, лицензиран оператор на ваучери на храна за територията на България, в производство, образувано срещу него и осем други конкурентни компании със сигнали до Комисията за защита на конкуренцията относно предлагането на услуга за отпечатване на ваучери на цени под производствените в процедури за възлагане на обществени поръчки. Два от сигналите са подадени от клиента ни, а третият - от друго лице. Екипът ни изготвя искане от името на клиента за извършване на проверка за използването на нелоялни търговски практики в процедури за възлагане на обществени поръчки на три конкурентни компании. Трите производства са съединени за общо разглеждане. Комисията постановява решение, което е обжалвано от страните пред Върховния административен съд. С решението си комисията установява извършени нарушения от страните, налага глоби и постановява незабавно преустановяване на нарушенията.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Конкурентно право