Представителство на клиент във връзка с претенции по запис на заповед, съдържащ неистински подпис и особеностите във връзка с разпределение на доказателствената тежест за наличието на кауза и необходимостта от такава

Екипът ни представлява клиент, дружество - търговец на захарни изделия на едро и дребно, по дело във връзка със запис на заповед, за който ищецът претендира, че е издаден от клиента ни. Доверителят ни не разпознава записа на заповед, за който се твърди, че е подписан от управителя на дружеството, починал няколко месеца преди завеждането на иска. Екипът ни провежда защитата като излага аргументи и доказателства, че положеният подпис е неавтентичен и не е полаган от управителя. Първата инстанция отказва извършването на експертиза и уважава иска. Адвокатите ни обжалват решението пред апелативен съд. Апелативната инстанция допуска експертиза на подписа. Първоначалната експертиза установява вероятност подписът да е бил поставен от управителя на дружеството. Екипът ни настоява за повторна експертиза от три вещи лица, която да се извърши от Научноизследователския институт по криминалистика и криминология, към Министерството на вътрешните работи. Тройната експертиза установява, че подписът не е положен от лицето, посочено в документа. Адвокатите ни изискват при разпределение на доказателствената тежест да се задължи ищецът да посочи наличието на кауза,доколкото ответника твърди, че такава не е налице и не би могъл да доказва отрицателен факт – именно липсата на кауза. В допълнение се представят и аргументи за липса на основание за издаване на записа на заповед, тъй като между страните липсват валидно сключени или съществуващи взаимоотношения, за чието изпълнение да бъде издаден процесният запис на заповед. Страните повдигат спор за каузалността на записа на заповед и необходимостта от наличието на конкретна кауза за задължаване на дружеството. Двете страни се позовават на практика на Върховния касационен съд, която е послужила за образуване на тълкувателно дело по поставените въпроси за каузалността.
Апелативният съд отменя решението на първоинстанционния и отхвърля иска.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство