Представителство на клиент във връзка с обжалване на солидарна отговорност по ЗДДС

Дружеството представлява клиент, който притежава и управлява търговски и бизнес център в производство, касаещо отговорността му по ЗДДС. Съгласно тълкуването на данъчните органи доверителят ни е солидарно отговорен със съконтрахента си относно дължимия данък добавена стойност. Адвокатите на дружество осигуриха процесуално представителство за защита на интересите на клиента както при административното обжалване на данъчния ревизионен акт пред НАП, така и пред Върховния административен съд. След изчерпването на процесуалните възможности за обжалване в България, Дружеството подаде жалба от името на клиента пред Европейския съд за правата на човека – за системно нарушаване на европейското право от всички административни и съдебни инстанции, което води до нарушаване на правото на справедлив процес.

Практика: Съдебни спорове и Процесуално представителство

Връзка с други практики: Данъчно право