Представителство в процедура по проверка на законосъобразността на издаден лиценз за транспортна дейност и възможностите за издаване на лиценз за транспортна дейност при използване на автомобили, регистрирани в друга страна членка

Адвокатското дружество представлява свой клиент – водеща френска компания за транспортни услуги, която създава дъщерно дружество в Република България във връзка с лицензирането на транспортната дейност. Адвокатите ни анализират възможността за придобиване на лиценз за транспортна дейност посредством закупуванеи/или наемане на транспортни средства от чуждестранно дружество, което води до наличието на чуждестранна регистрация на транспортните средства. Адвокатите ни извършиха и защита на интереса на клиента при твърдения от страна на административния орган – Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация“, за нарушение на законодателството относно издадения лиценз и предприемане на стъпки по отнемането му. След излагане на доводи относно процедурата за издаване на лиценз и анализ на фактическата обстановка и нейното съответствие с изискванията за издаване на лиценз за транспортна дейност държавният орган преустанови процедурата по отнемане на лиценза.

Практика: Морско право и транспорт

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация