Предоставихме консултации по международно данъчно планиране, прилагане на СИДДО и ДДС въпроси относно проект, свързан с недвижими имоти

„Кинкин и партньори” консултира възникващите в България данъци при препродажбата на недвижими имоти, закупени в България от чуждестранни граждани, включително чрез българско или чуждестранно дружество. Консултациите ни обхванаха данъците върху печалбата и доходите, както и данъчните последици по ДДС.

Практика: Данъчно право