Предоставихме данъчни консултации по данъчно планиране и СИДДО

Предоставихме консултации по международно данъчно планиране и по прилагането на СИДДО във връзка с техническа консултация относно МВЕЦ в България. Консултациите ни бяха свързани с финансиране на мащабен инвестиционен проект в България.

Практика: Данъчно право