Правни проблеми по прилагането на ГПК. Възможните разрешения

Адв. Силвия Спасова представи доклад за обезпечителното производство на двудневна научно-практическа конференция на тема „Правни проблеми по прилагането на Гражданския процесуален кодекс. Възможните разрешения”. Форумът е организиран от Висшия адвокатски съвет и под патронажа на парламентарната Комисия по правни въпроси. Изразените становища ще бъдат взети под внимание при обсъждането на второ четене на измененията в ГПК в комисията, както и в пленарна зала като се очаква да бъдат приети от Народното събрание до края на октомври. Повече информация за конференцията можете да прочетете на страницата на Народното събрание, а резюме на доклада на адв. Спасова можете да намерите тук.