Подпомогнахме наш клиент с данъчни консултации във връзка с недвижими имоти

Предоставихме консултации относно данъчните последици, включително по ДДС, във връзка с преструктуриране на дружество. Консултирахме от данъчна гледна точка и опциите за излизане от проект, свързан с недвижими имоти.

Практика: Данъчно право