Отпадъците и приетите от Европейската комисия мерки за преход към кръгова икономика

Управлението на отпадъците в рамките на Европейския съюз се подобри значително през последните десетилетия. Въпреки това все още по-малко от половината отпадъци се рециклират и Европейската икономика е много зависима от наличието на ресурси, резервите от които постепенно намаляват.

Във връзка с тези проблеми, Европейската комисия прие в края на 2015 г. пакет от мерки за т.н. „кръгова икономика“, целта на които са: стойността на продуктите и материалите да се запазва възможно най-дълго време, генерирането на отпадъци и използването на ресурси да бъдат сведени до минимум и ресурсите да се запазват в икономиката, когато продуктът достигне края на жизнения си цикъл, като се използват многократно за създаване на допълнителна стойност. Прочетете още в статията