Наш екип предостави консултации относно ДДС по доставки на професионални услуги, свързани в покупко-продажба на акции

„Кинкин и партньори” Адвокатско дружество консултира свой клиент относно отказан на дружеството данъчен кредит за извършени доставки на професионални услуги, свързани с покупко-продажба на акции. Подпомогнахме клиента при подаване на възражение срещу ревизионен доклад с предложение за отказ на данъчен кредит на дружеството. Изследвахме връзката между доставките и икономическата дейност на данъчно задълженото лице, както и относно правилата за определяне на частичен данъчен кредит съгласно българския Закон за данък върху добавената стойност и Директива 2006/112/ЕО.

Практика: Данъчно право

Връзка с други практики: Административни процедури и регулация