Механизми за защита при кражба на фирма

Голям брой малки и средни предприятия у нас стават обект на кражба чрез документна измама. Представяме конкретен казус от нашата практика с предприетите мерки за защита интересите на клиента. Какви са предвидените законови механизми за превенция, какви са допълнителните възможности за защита и нашите предложения за адекватни мерки при вече възникнали случаи на измама. Прочетете още в статията.