Консултирахме наш клиент относно деклариране и облагане на доходи от дивиденти

Предоставихме консултации на наш клиент относно данъчния режим на доходите от дивиденти. Наш екип разгледа задълженията за деклариране на доходи от дивиденти, данък при източника, както и приложението на СИДДО във връзка с тези доходи.

Практика: Данъчно право