Консултирахме данъчните ефекти при прехвърляне на недвижим имот в България

Предоставихме консултации, свързани с възможностите и данъчните ефекти при прехвърляне на недвижим имот в България. В тази връзка изследвахме възможностите за възстановяване на ДДС и прилагането на СИДДО с Норвегия.

Практика: Данъчно право