Консултирахме възможности за промяна на титуляр на разрешителни за водовземане по Закона за водите

С наша помощ бе променен титуляр на издадени разрешителни за водовземане по Закона за водите. Тъй като законът не позволява директното прехвърляне на придобитите права бяха разгледани всички законоводопустими възможности за преминаване на правата за водовземане в отделни инвестиционни дружества. Разделянето на проекта бе осъществено чрез преобразуване на дружеството – титуляр, извършено по правилата на Търговския закон.

Практика: Околна среда и природни ресурси

Връзка с други практики: Енергетика и възобновяеми енергийни източници, Корпоративно и търговско право