Консултираме създаването и действието на балансиращи групи от производители на енергия от възобновяеми източници

По повод стартирана в началото на 2014 г. дейност по формиране на балансиращи групи от производители на енергия от възобновяеми източници консултирахме всички наши клиенти енергийни предприятия за сключване на договорите с разпределителните дружества и сключване на договори за участие в специална балансираща група.

Практика: Енергетика и околна среда