Консултации по повод твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към наш клиент

Екипът ни е ангажиран с консултации на клиент по повод твърдения за неправомерна концентрация между предприятия чрез покупко-продажба на активи, преминаване на персонал и клиенти от конкурентно дружество към нашия клиент. През 2013 г. окончателно беше разрешен спора, като твърденията за нарушаване на конкурентното законодателство бяха отречени от Комисия за защита на конкуренцията.

Практика: Конкурентно право

Връзка с други практики: Съдебни спорове, Административни процедури и регулация